Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 16 december, 2019

Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) vid kapitalanskaffning

K2A har tagit in ca 100 miljoner kr genom en riktad nyemission om 300 000 preferensaktier. Bolaget har även kallat till en extra bolagsstämma i syfte att höja inlösenskursen på bolagets preferensaktie.

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för att typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets stamaktie serie B och preferensaktie är listade på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB har agerat som sole bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Sten Gejrot, Carl-Johan Krusell och Axel Strandborg.


Dela sidan:
Skriv ut: