Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 31 januari, 2020

Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) vid kapitalanskaffning

K2A har med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll vid årsstämman 25 april 2019 beslutat om en riktad nyemission om drygt 1 000 000 stamaktier serie B. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 175 Mkr före emissionskostnader.

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets stamaktie serie B och preferensaktie är listade på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB, Swedbank AB (publ) och Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat som joint bookrunners och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Sten Gejrot, Carl-Johan Krusell och Axel Strandborg.


Dela sidan:
Skriv ut: