Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 25 september, 2020

Lindahl biträder Swedencare vid förvärv i England och USA

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare AB (publ) i samband med förvärvet av (i) det brittiska bolaget Nutravet (UK) Limited (”Nutravet”) och (ii) den verksamhet som bedrivs av det amerikanska bolaget Animal Pharmaceuticals Inc. (”Animal Pharmaceuticals”).

Köpeskillingen för Nutravet uppgår totalt till cirka 375 MSEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 281 MSEK och en riktad nyemission om totalt 580 769 aktier i Swedencare till säljaren vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 oktober 2020.

Förvärvet av verksamheten i Animal Pharmaceuticals är strukturerat som en rörelseöverlåtelse och sker genom ett nyetablerat amerikanskt dotterbolag till Swedencare, Animal Pharm Care USA, Inc. Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 131 MSEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 87 MSEK och erläggs, beroende på utfallet avseende tilläggsköpeskillingen, genom en kontantlikvid om cirka 91 – 178 MSEK och en riktad nyemission om totalt 251 994 aktier i Swedencare till säljaren vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 oktober 2020.

Som en del i finansieringen av förvärven har Swedencare även genomfört en riktad nyemission, genom ett så kallat Accelerated Book Building-förfarande, om totalt 2 000 000 nya aktier till institutionella investerare. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 340 MSEK före emissionskostnader.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SECARE.

Nutravet grundades 2008 och är i dag Storbritanniens ledande ”exclusive-to-vet”-företag och säljer egenutvecklade produkter till tusentals veterinärkliniker och djursjukhus. Under 2017 inleddes ett samarbete med Europas ledande veterinärkedja, vilken har ett stort nätverk av kliniker och djursjukhus i 11 länder. Samarbetet har fram tills nu avsett den brittiska marknaden, men ska utökas till att även omfatta kedjans övriga marknader. Nutravets produktportfölj täcker de flesta terapiområden inom djurhälsovård förutom dentalprodukter.

Animal Pharmaceuticals bedriver sin verksamhet på den amerikanska veterinärsmarknaden sedan 2003. Med en bred egenutvecklad produktportfölj och försäljning till omkring 8 500 veterinärkliniker är Animal Pharmaceuticals en av de ledande aktörerna inom veterinärkanalen i USA. Produktportföljen täcker ett flertal terapiområden inom främst dermatologi- och pälsvårdsprodukter.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Pernilla Skoglösa, Simon Petersson (M&A) samt Christian Sundén (IP). Lindahl assisterades i förvärven av RPC i London och Wiggin and Dana i New York, båda medlemmar i samma globala nätverk som Lindahl, TerraLex.


Dela sidan:
Skriv ut: