Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 9 november, 2022

Lindahl biträder Swedencare AB (publ) vid förvärvet av det brittiska bolaget Custom Vet Products Ltd.

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare AB (publ) i samband med förvärvet av det brittiska bolaget Custom Vet Products Ltd (CVP). Köpeskillingen erläggs dels genom en kontantlikvid, dels genom en riktad nyemission till säljande management om totalt 620 095 aktier i Swedencare med betalning genom apporttillförsel av andelar i det bolag som överlåts. Tillträdet av aktierna ägde rum den 1 november 2022.

CVP bedriver design och tillverkning av högkvalitativa veterinär- och kosttillskottsprodukter, såsom soft chew produkter för husdjur som främst säljs i Storbritannien och vissa europeiska länder.

Swedencare utvecklar, framställer, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Swedencares produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Norden, Italien, Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Genom förvärvet av CVP får Swedencare en stark ställning inom tillverkning och utveckling av premium soft chews för husdjursmarknaden i Storbritannien och Europa.

Lindahls team bestod i huvudsak av Johan Herrström, Annika Brandt, Max Stenberg och Erik Kronholm. Lindahl arbetade med förvärvet tillsammans med RPC (Reynolds Porter Chamberlain LLP) i England, som är medlem i samma globala nätverk som Lindahl, TerraLex.


Dela sidan:
Skriv ut: