Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 1 juli, 2021

Lindahl biträder Swedencare AB (publ) vid strategiskt förvärv i Nordamerika samt vid riktade nyemissioner

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare AB (publ) i samband med förvärvet av Vetio-koncernen bestående av åtta bolag i USA och Kanada från det amerikanska private equity-bolaget Thompson Street Capital Partners och ett antal minoritetsaktieägare. Vetio-koncernen, som är verksam inom utveckling och tillverkning av kosttillskott, dermatologiska produkter och läkemedel till djurhälsomarknaden, har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, och bedriver utveckling och tillverkning i Jupiter, Florida, och i Montréal, Quebec. Vetio-koncernen är Nordamerikas ledande CDMO-aktör (contract development manufacturing organization) inom djurhälsosektorn. Tillträde av aktierna äger rum den 1 juli 2021. Köpeskillingen om totalt cirka 1,54 miljarder SEK erläggs dels genom en kontantlikvid om cirka 1 524 MSEK, dels genom en riktad nyemission till säljande management om totalt 184 190 aktier i Swedencare (cirka 19 MSEK) med betalning genom apporttillförsel av andelar i ett av bolagen som överlåts. Koncernen kommer även fortsättningsvis att drivas av personer inom nuvarande management som genom nyemissionen framöver blir minoritetsaktieägare i Swedencare.

Vidare har Lindahl biträtt Swedencare i samband en riktad nyemission om 11 954 200 aktier motsvarande cirka 1,15 miljarder SEK. Den riktade kontantemissionen tecknas till lika delar av det tyska börsnoterade bolaget Symrise AG och en svensk finansiell investerare. Likviden som tillförs Swedencare i kontantemissionen ska användas för att delfinansiera förvärvet av Vetiokoncernen. Symrise AG är en ledande aktör inom smakutveckling för den globala djurfodermarknaden och får genom emissionen ett ägande på cirka fem procent i Swedencare. Swedencares intention är att med Symrise AG som strategisk ägare kunna accelerera affärserbjudandet inom framför allt fodersamarbeten och med den nya finansiella investeraren få tillgång till ett globalt nätverk och kompetens inom M&A och affärsutveckling.

Swedencare utvecklar, framställer, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Swedencares produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Genom förvärvet av Vetio-koncernen får Swedencare en stark ställning inom tillverkning och utveckling av premiumvarumärken för djurhälsomarknaden i USA och Kanada.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Annika Brandt, Henrik Nilsson, Victoria Volny, Christian Sundén, Jesper Fredriksson, Johanna Svensson, André Persson och Pontus Söderberg. Lindahl arbetade med förvärvet tillsammans med Wiggin and Dana i New York och McMillan i Toronto och Montréal, alla medlemmar i samma globala nätverk, TerraLex.


Dela sidan:
Skriv ut: