Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 31 januari, 2022

Lindahl biträder Swedencare AB (publ) vid förvärv i USA och Italien, samt vid en riktad nyemission som tillför bolaget 3,6 miljarder kronor

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) i samband med förvärven av det ledande amerikanska djurhälsobolaget The Garmon Corporation (”NaturVet”) och det italienska bolaget Innovet Italia S.r.l. (”Innovet”), en riktad nyemission samt avseende övrig finansiering.

Köpeskillingen vid förvärvet av NaturVet motsvarar 4 148 miljoner kronor och erläggs dels genom en kontantlikvid om 3 708 miljoner kronor, dels genom en apportemission om 3 854 978 aktier i Swedencare vid tillträdet, vilket väntas ske den 1 februari 2022 efter erforderlig prövning av amerikansk konkurrensmyndighet. Härutöver kan en villkorsbaserad köpeskilling om maximalt 255 miljoner kronor komma att utgå.

NaturVet, som bedriver verksamhet från en egen produktionsanläggning i Kalifornien, är ett av USA:s största och mest lönsamma bolag inom premiumsegmentet av kosttillskott för husdjursmarknaden. Bolaget har en egenutvecklad portfölj av premiumprodukter inom ett tjugotal kategorier (däribland leder, matsmältning, och allergier). Produkterna marknadsförs mot framförallt retail-segmentet med cirka 15 000 djuraffärer och på de stora online-plattformarna Chewy och Amazon.

Även köpeskillingen vid förvärvet av Innovet, vilken uppgår till totalt 525 miljoner kronor, erläggs genom en kontantlikvid om 446 miljoner kronor och en apportemission om 606 799 aktier i Swedencare. Förvärvet av Innovet väntas ske snarast efter erforderlig italiensk myndighetsprövning. Innovet, med huvudkontor i Saccolongo i provinsen Padua, är ett innovationsbolag med 25 års erfarenhet inom området för djurhälsa. Bolaget har en egenutvecklad och patentskyddad portfölj av vetenskapligt baserade produkter inom ett flertal kategorier (däribland leder, dermatologi och smärtlindring). Produkterna marknadsförs primärt mot det italienska veterinärsegmentet, online och internationellt.

Som en del i finansieringen av förvärven har Swedencare genomfört en riktad nyemission av 35,5 miljoner aktier. Den genomförda nyemissionen har skett genom ett accelererat book building-förfarande riktat till svenska och internationella professionella investerare. Genom nyemissionen, som tecknats av bland annat Symrise AG, AMF Fonder och Första AP-fonden, tillförs bolaget cirka 3,6 miljarder kronor.

Swedencare utvecklar, framställer, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Swedencares produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Genom förvärven av NaturVet och Innovet får Swedencare en stark ställning inom premiumprodukter och kosttillskott på den amerikanska respektive italienska husdjursmarknaden.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Annika Brandt, Erika Stark, Christian Sundén, Johanna Nilsson, Ellen Frisk, Max Stenberg, Gabriel Miller, Carl-Johan Krusell, Pontus Söderberg, Sten Gejrot, Ida Andersson och Johanna Karlsson. Lindahl arbetade med förvärvet tillsammans med Carnelutti Law Firm i Milano och Wiggin and Dana i New York, medlemmar i samma globala nätverk som Lindahl, TerraLex.


Dela sidan:
Skriv ut: