Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Doctor and patient consulting on a table about women health. Medical concept. Selective focus at patient’s hands.
Publicerat av Lindahl den 29 juni, 2020

Lindahl biträder SpectraCure AB (publ) vid företrädesemission av units om ca 140 MSEK

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare när SpectraCure genomför en företrädesemission av units. Emissionslikviden avser SpectraCure bl.a. att använda för att finansiera förberedelser och genomförande av en klinisk fas 3-studien, regulatoriska förberedelser inför en FDA-ansökan avseende accelererated approval samt initiering av nya kliniska indikationer.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 23 juni 2020 och resulterade i att emissionen fulltecknades. 69,2 procent av emitterade units tecknades med stöd av uniträtter och 30,8 procent tecknades utan stöd av uniträtter, varav 23 procent tecknades av investerare i enlighet med garantiåtaganden. Genom emissionen tillförs SpectraCure ca 140 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att ske under september 2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan SpectraCure komma att tillföras ytterligare ca 100 MSEK före emissionskostnader.

SpectraCure AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, är ett medicintekniskt bolag som fokuserar på att utveckla framtidens system för behandling av inre cancertumörer. Bolaget har utvecklat ett avancerat medicinskt verktyg som bygger på mjukvaran IDOSE® förpackad i instrumentet SpectraCure P18. Verktyget tillsammans med tillhörande engångsartiklar möjliggör för individanpassad behandling av invärtes solida tumörer med metoden fotodynamisk tumörbehandling, PDT.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till SpectraCure vid företrädesemissionen och teamet har bestått av Johan Herrström (ansvarig delägare), Carl-Johan Krusell och Pontus Söderberg. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare.


Dela sidan:
Skriv ut: