Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 25 januari, 2023

Lindahl biträder SeaTwirl AB vid företrädesemission

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare när SeaTwirl AB (publ) genomför en företrädesemission av units om totalt ca 64,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 109,3 procent.

SeaTwirl är noterat på Nasdaq First North Growth Market och är ett svenskt energitech-bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirl utvecklar en ny typ av flytande, havsbaserade vindkraftverk, där bolaget nyttjar en vertikalaxlad turbin. Den vertikala lösningen resulterar i att bolaget kan erbjuda kostnadseffektiva och miljövänliga energilösningar inför framtiden.

Lindahls team har bestått av Carl-Johan Krusell, Pontus Söderberg och Alva Resare. Vator Securities AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut.


Dela sidan:
Skriv ut: