Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
intensive care unit monitor.Similar:
Publicerat av Lindahl den 13 oktober, 2020

Lindahl biträder Redsense Medical vid riktad nyemission som tillför bolaget ca 73 miljoner kronor

Redsense Medical AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Redsense Medical tillförs genom nyemissionen ca 73 miljoner kronor före emissionskostnader.

Totalt emitterades 1 500 000 nya aktier till ett pris om 48,5 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 1,3 procent jämfört med det volymvägda aktiepriset de senaste 30 handelsdagarna för bolagets aktie den 8 oktober 2020.

Redsense Medical tillhör en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Redsense Medical i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Dennis Westermark, Monica Lagercrantz och Jenny Strandberg. I samband med nyemissionen engagerade bolaget Danske Bank som Sole Bookrunner.


Dela sidan:
Skriv ut: