Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 22 oktober, 2020

Lindahl biträder Prevas AB i förvärvet av Evotech och dotterbolag

Prevas AB (publ) har anlitat Lindahl som rådgivare vid avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Med förvärvet erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.

Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner kronor och betalning erläggs genom en kombination av kontanter och apportemitterade aktier i Prevas.

Lindahls team har bestått av Mats Tindberg (ansvarig delägare), Nicklas Bexelius (M&A), Monica Lagercrantz och Ola Svanberg (aktiemarknad) samt Gustav Ahlgren och Mikael Nagy.

Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Prevas liksom av Finansinspektionens godkännande av prospekt och Konkurrensverkets tillstånd.


Dela sidan:
Skriv ut: