Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 7 oktober, 2020

Lindahl biträder OXE Marine AB (publ) vid riktad nyemission om 65,9 MSEK

OXE Marine AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier till strategiska och kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts genom ett traditionellt bookbuilding-förfarande och OXE Marine tillförs genom nyemissionen 65,9 MSEK före transaktionskostnader.

OXE Marine är noterat på Nasdaq First North Growth Market och tillverkar utombordsmotorn OXE Diesel, världens enda kommersiellt gångbara dieselutombordare inom de högre effektsegmenten. Lindahl har arbetat med OXE Marine AB sedan bolaget bildades 2012 och Mikael Mellberg är styrelseledamot i bolaget sedan 2020.

Lindahl har varit juridisk rådgivare och Redeye AB har varit finansiell rådgivare till OXE Marine i kapitalanskaffningen. Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg och Alexandra Niemelä Ingvarsson.


Dela sidan:
Skriv ut: