Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 17 april, 2020

Lindahl biträder Nanologica vid företrädesemission

Vid en extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ) den 26 februari 2020 beslutades att godkänna den företrädesemission om ca 55 Mkr som styrelsen i Nanologica tidigare beslutat att genomföra. Emissionslikviden avser Nanologica att använda för att finansiera fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform och bolaget ser goda möjligheter att bygga betydande värden inom båda sina affärsområden.

Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 26 mars 2020 och resulterade i att emissionen fulltecknades, där 42,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 11,5 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel, motsvarande 46,4 procent, tecknades av Bolagets största aktieägare, Thomas Eldered via Flerie Invest AB, i enlighet med garantiåtagande. Nanologica tillförs därmed 55,4 Mkr före emissionskostnader.

Erik Penser Bank har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare till Nanologica i samband med företrädesemissionen.

Advokatfirman Lindahls team består av Mårten Steen (ansvarig delägare), Emira Peterson och Emelie Carmhagen Wernoff.


Dela sidan:
Skriv ut: