Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Stock market price display
Publicerat av Lindahl den 16 november, 2022

Lindahl biträder Nanologica AB (publ) vid företrädesemission

Lindahl var legal rådgivare i samband med att Nanologica nyligen genomförde en företrädesemission, som beslutades av styrelsen den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 15 september 2022. Teckningsperioden avslutades i oktober 2022 och det slutliga utfallet visade att emissionen tecknades till 85 procent, varav Flerie Invest AB tecknade 36,6 procent i enlighet med tecknings- och garantiåtagande. Nanologica tillförs därmed cirka 79,8 MSEK före emissionskostnader.

Syftet med företrädesemissionen är att finansiera intensifierade satsningar och investeringar inom affärsområdet preparativ kromatografi för att stärka bolagets konkurrenskraft och nyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna.

Nanologicas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Main Market och bolaget tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen.

Lindahls team bestod av Mårten Steen, Erika Svensson, Helena Lindbäck och Michaela Larsson.


Dela sidan:
Skriv ut: