Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 5 oktober, 2020

Lindahl biträder Lumito vid riktad nyemission som tillför bolaget ca 45 miljoner kronor

Lumito AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av units genom ett accelererat book building-förfarande riktad till professionella och privata investerare. Lumito tillförs genom nyemissionen ca 45 miljoner kronor före transaktionskostnader.

För att ge befintliga aktieägare i Lumito möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som nyemissionen medför har styrelsen i Lumito även beslutat att emittera ytterligare teckningsoptioner för vederlagsfri tilldelning till befintliga aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner kan Lumito komma att tillföras upp till ca 72,4 miljoner kronor.

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Advokatfirman Lindahl har biträtt Lumito i kapitalanskaffningen som legal rådgivare. Lindahls team bestod av Johan Herrström och Pontus Söderberg.


Dela sidan:
Skriv ut: