Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 13 augusti, 2019

Lindahl biträder Calliditas Therapeutics AB (publ) vid strategisk inlicensiering

Lindahl har biträtt Calliditas Therapeutics AB (publ) vid en exklusiv inlicensiering av läkemedlet Budenofalk 3mg oral kapsel för den amerikanska marknaden från det tyska läkemedelsföretaget Dr. Falk Pharma GmbH. Avtalet omfattar alla indikationer för den amerikanska marknaden, exklusive särläkemedelsindikationer som inte riktar sig mot levern. Inledningsvis kommer Calliditas att utnyttja Dr. Falks kliniska data och expertis inom leverindikationer, såsom autoimmun hepatit (AIH), i syfte att påskynda godkännande och marknadstillträde. AIH är en särläkemedelsrubricerad leversjukdom som Calliditas uppskattar drabbar cirka 60 – 80 000 människor i USA och för vilka det idag inte finns någon godkänd behandling. Det totala avtalsvärdet uppgår till 40 miljoner euro (cirka 428 miljoner kr), inklusive framtida försäljningsmilstolpar och omfattar utöver detta även typiska royalties. Lindahls team bestod av Hugo Norlén, Erika Svensson, Michael Edquist, Caroline Martinez och Monica Lindström.

För mer information, se Calliditas pressrelease:
https://www.calliditas.se/sv/strategisk-inlicensiering-relaterad-till-autoimmun-hepatit-for-den-amerikanska-marknaden-2942/


Dela sidan:
Skriv ut: