Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Female chemist at work in laboratory.
Publicerat av Lindahl den 27 januari, 2021

Lindahl biträder bioteknikbolaget AegirBio vid gränsöverskridande förvärv samt fusion

Lindahl har bistått AegirBio AB (”AegirBio”) vid förvärvet av Abreos Biosciences Inc. och dess franska helägda dotterbolag Abreos France (gemensamt ”Abreos”) samt vid fusionen mellan AegirBio och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”).

Förvärvet av Abreos sker genom apportemission av 1 988 862 aktier i AegirBio. Fusionen mellan AegirBio och LifeAssays sker genom en aktiebolagsrättslig absorption där aktieägarna i LifeAssays erbjuds 0,0616 aktier i AegirBio per innehavd aktie i LifeAssays.

Abreos är ett bolag baserat i San Diego (CA, USA) och med fokus på s.k. precision medicin. Abreos teknologiplattform Veritoper används för att framställa exakta kopior (mimetopes) av de molekyler som exv. biologiska läkemedel binder till. På så sätt kan över- eller underskott av läkemedel i patientens blod bestämmas mycket exakt och behandlingen anpassas individuellt. Veritoper kan även snabbt och kostnadseffektivt tas fram för att användas för tester av personers immunsvar mot virus och bakterier, ex. för att specifikt kunna mäta antikroppar mot covid-19.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Fusionen med LifeAssays och förvärvet av Abreos medför att AegirBio säkrar den världsledande teknik som är grunden i de produkter som för AegirBio in i framtiden och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden.

​Lindahls team inom aktiemarknadsrätt utgjordes av Dennis Westermark, Monica Lagercrantz, Ola Svanberg och Gustav Ahlgren samt inom M&A av Henrik Nobel och Nicklas Bexelius.


Dela sidan:
Skriv ut: