Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 15 juni, 2021

Lindahl biträdde Signatur Fastigheter i nyemission

Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om en riktad kontant nyemission av 5 900 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 18 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,3 procent mot stängningskursen den 14 juni 2021. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 106 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till svenska professionella och institutionella investerare. Nyemissionen övertecknades kraftigt och i kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Länsförsäkringar Fondförvaltning. Likviden från Nyemissionen avses användas för att stärka Bolagets finansiella beredskap för fastighetsförvärv.

 

Lindahls team bestod av Carl-Johan Krusell, Anders Adielsson och Pontus Söderberg


Dela sidan:
Skriv ut: