Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 30 juni, 2021

Advokatfirman Lindahl biträdde Signatur Fastigheter AB (publ) vid fastighetsförvärv i Landskrona

Signatur Fastigheter har förvärvat åtta bostadsfastigheter i centrala Landskrona med en total uthyrbar yta om cirka 6 036 kvadratmeter, fördelat på 84 lägenheter. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,8 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om 4,3 miljoner kronor.

Fastigheterna erbjuder möjlighet till att dels applicera standardhöjningsmodeller för lägenhetsrenoveringar, dels förtäta med vindslägenhetsbyggnationer.

Fastigheterna tillträds under kvartal tre och affären är villkorad av finansiering.

Lindahls team bestod av Anders Adielsson och Fredrik Heldqvist


Dela sidan:
Skriv ut: