Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 16 oktober, 2020

​Lindahl har biträtt K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) i samband med att bolaget ansökt om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort att bolaget emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr. Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 395 baspunkter och slutgiltigt förfall den 28 augusti 2023.

Enligt villkoren för obligationerna har K2A åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. För detta ändamål har bolaget upprättat ett noteringsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen och med första dag för handel av obligationerna den 16 oktober 2020.

Advokatfirman Lindahl har agerat som legal rådgivare till K2A och teamet bestod av Ellen Frisk, Pontus Söderberg och Sten Gejrot.


Dela sidan:
Skriv ut: