Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 25 juni, 2020

​Lindahl biträder Swedencare vid förvärv och nyemission

Lindahl agerar legal rådgivare till Swedencare AB (publ) i samband med förvärvet av den verksamhet som bedrivs av det amerikanska djurhälsobolaget Stratford Pharmaceuticals, LLC. Förvärvet är strukturerat som en rörelseöverlåtelse och sker genom ett nyetablerat amerikanskt dotterbolag till Swedencare. Köpeskillingen uppgår till cirka 17 MUSD, motsvarande knappt 160 MSEK. Som en del i finansieringen av förvärvet har Swedencare även genomfört en riktad nyemission om totalt 1 500 000 nya aktier till institutionella investerare. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 133 MSEK före emissionskostnader.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SECARE.

Stratford Pharmaceuticals har bedrivit sin verksamhet på den amerikanska veterinärsmarknaden sedan 2011. Stratford Pharmaceuticals har en bred egenutvecklad produktportfölj inom ett flertal terapiområden för hundar och katter. Försäljningen sker genom en flerkanalsstrategi till 10 000 veterinärkliniker, stora inköpsorganisationer samt aktörer inom e-handel.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Carl-Johan Krusell, Pernilla Skoglösa och Axel Strandborg.


Dela sidan:
Skriv ut: