Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Illuminated server room panel
Publicerat av Lindahl den 30 mars, 2021

​Lindahl biträder Ombori Apps AB i riktad nyemission om 60 MSEK

Lindahl har varit rådgivare till Ombori Apps AB i en riktad nyemission av aktier om 60 MSEK. Emissionen riktades till professionella investerare och var kraftigt övertecknad.

Ombori Apps AB tillhandahåller tjänsten Ombori Grid – en plattform för digitala upplevelser i offentliga miljöer. Idag erbjuder Ombori Grid färdiga lösningar för digitala skärmar och mobila enheter i butik, men genom plattformens återanvändbara arkitektur kan den snabbt byggas om för att användas för nya användningsområden. Ombori Grid har utvecklats genom ett nära samarbete mellan Ombori Apps AB, Microsoft och Ombori Apps ABs kunder.

Lindahl har varit juridisk rådgivare och Redeye AB har varit finansiell rådgivare till Ombori Apps AB i kapitalanskaffningen. Lindahls team har bestått av Mikael Mellberg, Alexandra Niemelä Ingvarsson, Victor Carlsson och Maximilian Hansson Wallenberg.


Dela sidan:
Skriv ut: