Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 4 december, 2020

​Lindahl biträder Clavister Holding AB vid nyemissioner som tillför bolaget cirka 204 miljoner kronor

Clavister Holding AB har genomfört en företrädesemission och en riktad nyemission av aktier till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Clavister tillförs genom nyemissionerna cirka 204 miljoner kronor före emissionskostnader. Totalt emitterades 54 826 571 nya aktier till ett pris om 7 kronor per aktie.

Clavister är en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar med över 20 års erfarenhet. Fram till 2017 var bolaget huvudsakligen fokuserat på forskning och utveckling av den tekniska plattform som idag utgör grunden i Clavisters erbjudande. Från och med 2017 och framåt har bolaget inlett en kommersiell tillväxtresa med fokus på sälj- och marknadsutveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Lindahl har agerat legal rådgivare åt Clavister i kapitalanskaffningen och teamet har bestått av Dennis Westermark, Monica Lagercrantz, Ola Svanberg och Gustav Ahlgren. Redeye AB har agerat finansiell rådgivare.


Dela sidan:
Skriv ut: