Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Lindahl den 7 april, 2021

​Lindahl biträder CellaVision vid förvärv i Singapore

Lindahl har agerat legal rådgivare till CellaVision AB (publ) i samband med förvärvet av det singaporianska bolaget Clearbridge Biophotonics Pte. Ltd. och därigenom exklusiva rättigheter till en patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy.

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, till exempel vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. CellaVisions aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Mikroskopiteknologin som CellaVision genom förvärvet får tillgång till har utvecklats vid California Institute of Technology och är en metod för att skapa högförstorande bilder med lågförstorande optik. Detta möjliggör att stora bildytor kan samlas in med hög upplösning och högre hastighet jämfört med konventionell digital mikroskopi. CellaVision bedömer att teknologin Fourier Ptychography Microscopy på sikt kan komma att användas för att utveckla framtida automatiserade mikroskop med tillämpningar både inom hematologi och inom andra områden.

Lindahls team bestod av Johan Herrström och Pernilla Skoglösa (M&A).


Dela sidan:
Skriv ut: