Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
intensive care unit monitor.Similar:
Publicerat av Lindahl den 1 juni, 2020

​Lindahl biträder Aegirbio vid emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Lindahl har agerat rådgivare när Aegirbio genomför en fullt garanterad emission av units till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare units, motsvarande upp till 2,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för erbjudandet och eventuell övertilldelning, kan bolaget komma att tillföras ytterligare 20,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Aegirbio har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier och TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Anmälningsperioden för att delta i erbjudandet är 1 juni – 15 juni 2020 och preliminär första handelsdag är den 26 juni 2020.

Motivet för erbjudandet är att fortsätta utveckla Aegirbio till ett marknadsdrivet bolag, i ett första steg genom fortsatt kommersialisering av bolagets första produkt MoNATor. MoNATor är en testservice för laboratorietest (LDT) avsedd för marknaden i USA, som inledningsvis kommersialiseras på det biologiska läkemedlet Tysabri, som används vid behandling av sjukdomen Multipel Skleros.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till Aegirbio i samband med erbjudandet och teamet har bestått av Monica Lagercrantz och Dennis Westermark (ansvariga delägare), Ola Svanberg, Nicklas Bexelius och Lisa Liljekvist. Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.


Dela sidan:
Skriv ut: