Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Legal Career den 14 september, 2022

Work-life balance allt viktigare för Sveriges jurister 

Juristyrket förknippas ofta med långa arbetsdagar, mycket hemarbete och krav på tillgänglighet utanför arbetstimmarna. Karriärhets och stress kan i värsta fall leda till psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Men även i mindre allvarliga fall leder bristen på work-life balance till uppsägningar och svårigheter att attrahera nya talanger. 

Förra veckan släpptes branschrapporten Framtidens jurist 2022 som bland annat visar att nästan hälften av Skandinaviens jurister har övervägt att lämna sitt arbete under de senaste sex månaderna. Vad som verkar vara en av de största anledningarna är bristen på work-life balance, alltså balansen mellan arbete och privatliv.   

Skifte i branschen
Rapporten visar också att en stor andel jurister värderar en mer hållbar livssituation framför till exempel en befordran och en högre lön. För Carl Berg, juristrekryterare på Legal Career Rekrytering & Interim, kommer inte detta som en nyhet. 

– Vi träffar och intervjuar hundratals jurister varje år, och det här är saker som nästan alltid dyker upp när vi frågar om deras nuvarande arbetssituation. Den stress som många jurister känner är varken sund eller hållbar på lång sikt och jag tror även att företagen förlorar stora ekonomiska värden på att inte adressera problemet. För oss är det tydligt att bolag och byråer med stark övertidskultur har svårt att både attrahera talanger och att få dem att stanna, säger Carl.   

Första kontakten viktig
Så vad kan arbetsgivare göra för att bidra till en sundare arbetssituation för jurister? Förutom att upprätta policys, göra medarbetarundersökningar och arbeta med företagskulturen kan det vara bra att ta upp dessa frågor redan i början av anställningsprocessen.   

– Jurister är ofta högpresterande personer som självmant tar på sig för mycket ansvar, vilket kanske inte alltid uppmärksammas av arbetsgivaren. Tvärtom blir det ofta så att den som alltid levererar får fler och fler uppgifter på sitt bord, vilket ökar pressen på den som redan har höga krav på sig själv. Därför är det viktigt att båda sidor ställer frågor kring arbetsbelastning och stress redan vid första intervjun, säger Carl.   

Rekryterarens roll 

Samtidigt kan det vara svårt att få ärliga svar, både från kandidater och arbetsgivare. Många tror att syftet med en anställningsintervju är att kandidaten ska visa upp sina styrkor och göra en så bra pitch som möjligt. Men det menar Carl är ett förlegat synsätt.     

– Vad många glömmer är att anställningen handlar om ett ömsesidigt utbyte av värden. Därför är det viktigt att båda parter presenterar sig på ett så rättvisande sätt som möjligt.   

Han förklarar att fristående rekryterare har en fördel då de både kan agera bollplank och fungera som brygga mellan arbetsgivare och kandidater.  

–  Även om vi arbetar på uppdrag av våra kunder ser vi oss lika mycket som företrädare för våra kandidater. Vår uppgift är att få till en så bra matchning mellan kandidat och arbetsgivare som möjligt. Vi vill bidra till en sund arbetsmarknad och skapa värde både för företagen och för kandidaterna – det vinner alla på i längden. Och det verkar vara just det som juristbranschen behöver och efterfrågar, avslutar han.   

Legal Career rekryterar jurister och erbjuder lättillgänglig och personlig service för både kunder och kandidater. Som en del av Blendow Group, med snart 30 års erfarenhet av juridisk kompetensförsörjning, kan vi snabbt och tryggt tillsätta samtliga tjänster inom legal, compliance, skatt och dataskydd.  

Läs mer om oss – Klicka här!

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här! 


Dela sidan:
Skriv ut: