Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Legal Career den 14 oktober, 2022

Varför är det svårt att rekrytera jurister?

Nu upplever många i branschen att den höga rörlighet vi sett på arbetsmarknaden sedan början av året börjar avta, vilket gör att konkurrensen om de bästa juristerna förväntas bli ännu hårdare. Så hur ska du som rekryterande chef tänka? 

Utmaningen med att rekrytera är dels att förstå vilken kompetens som behövs för rollen, dels att hitta kandidater som matchar kompetensprofilen. Detta är extra tydligt när det gäller rekrytering av specialister. Många organisationer har bara en eller ett par anställda jurister och då kan det vara svårt som rekryterande chef att veta vilka förväntningar som är rimliga och hur kompetenser och erfarenheter ska värderas.

Men framför allt upplever många att det är det är en utmaning att få in bra kandidater. Oavsett hur välformulerad platsannonsen är måste den nå ut till rätt personer vilket kräver ett starkt nätverk, kunskap om branschen och specialiserade kanaler. Att välja fel marknadsföringskanaler för platsannonseringen kan medföra onödiga kostnader och göra att screeningarbetet tar längre tid.

Något många inte tänker på är att de bästa kandidaterna sällan är aktivt arbetssökande. Tvärtom trivs de i regel bra på sina arbetsplatser. Samtidigt kan de ofta tänka sig byta om de får rätt erbjudande vid rätt tillfälle. Men eftersom många är lojala mot sina arbetsgivare är det svårt som företag att direktkontakta kandidater på det sättet en rekryteringsfirma kan göra. En fristående rekryterare är neutrala i förhållande till kandidaten och kan föra en öppen dialog kring vilka förutsättningar som krävs för att hon ska vilja byta.

Onboarding – en självklar del av rekryteringen!

Vårt uppdrag slutar inte när anställningsavtalet är påskrivet. Förutom att regelbundet följa upp rekryteringen under det första året har vi därför har vi tagit fram ett onboardingpaket tillsammans med våra samarbetspartners BG Institute och Lexnova. Vi bjuder också regelbundet in våra rekryterade kandidater till nätverksträffar, föreläsningar och andra event för att stärka deras kontaktnät och skapa värde både för dem och för deras nya arbetsgivare.

Interimsjurist

I många branscher är det vanligt att hyra in resurser både vid tillfälliga arbetstoppar och när en specifik, svårrekryterad kompetens eftersöks. Många bolag har en interim CFO, interim HR-chef eller interim chefsjurist vid omstruktureringar, avknoppningar eller liknande. Genom att gå till en konsultförmedlare kan företaget få konsulter presenterade och slipper själva ta in offerter från olika aktörer. I juristvärlden, där majoriteten av alla konsulter arbetar mot timtaxa på byrå, har detta inte varit lika vanligt. Men nu ser vi ett ökat behov av att ha specialiserade bolagsjurister in-house, och inte endast chefsjurister. Inte minst eftersom många företag lyfter ut viktiga complianceområden som dataskydd ur den befintliga juristfunktionen, vilket gett upphov till specialiserade roller som DPO eller compliance officer. Ofta har dessa personer juristbakgrund, även arbetet skiljer sig från traditonellt juristarbete.

Det är vanligt att företag vänder sig till sin advokatbyrå för att få en biträdande jurist på secondment. Men det många inte vet är att oftast är billigare att ta in en erfaren konsult med egen verksamhet. Nackdelen är att det är tidskrävande och svårt att begära in och värdera offerter från flera fristående aktörer. Därför är det nästan alltid enklare och mer kostnadseffektivt att vända sig till en specialistförmedlare.

Juristrekrytering

Legal Career förmedlar alla typer av uppdrag både till våra egna konsulter och vårt nätverk av seniora underkonsulter. Eftersom vi tar in offerter från flera aktörer kan vi alltid leverera rätt kompetens till ett konkurrensutsatt pris. Vi sköter sedan all fakturering och timrapportering vilket underlättar för företag som behöver mer än en konsult och vill slippa den extra administration flera avtal innebär. Därför finns vi också med i Workforce Logiqs ramavtal vilket gör att vi kan delta i upphandlingar hos många av de största aktörerna.

Våra uppdragsgivare ställer mycket höga krav på oss som leverantör. Så förutom att kontinuerligt intervjua, utvärdera och ta referenser ser vi till att våra interimsjurister håller sig uppdaterade inom sina rättsområden. Alla våra konsulter får därför ett skräddarsytt kompetenspaket när de påbörjar sitt uppdrag. I det ingår relevanta utbildningar, kurser och en specialkomponerad nyhetsbevakningstjänst från Lexnova. Det ser vi både som en kvalitetssäkring mot uppdragsgivaren och ett sätt för oss att bygga en långsiktig relation med våra konsulter.

Besök oss på legalcareer.se eller kontakta affärsområdesansvarig carl.berg@legalcareer.se på 0790633464

 


Dela sidan:
Skriv ut: