Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Landahl Advokatbyrå AB den 27 maj, 2019

Fastighetsägarens ansvar för nedskräpad fastighet

Advokat Anna Wernerman skriver i ämnet på Förvaltarforum:

“Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet  eller vidta en åtgärd ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska det vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.” 

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 1905015

Har du frågor om fastighetsägarens ansvar?
Kontakta Anna Wernerman, advokat på Landahl Advokatbyrå


Dela sidan:
Skriv ut: