Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Harvest Advokatbyrå den 4 oktober, 2019

”Man arbetar nära alla partners och miljön är hjälpsam”

En av Harvests senaste rekryteringar är Marcus Arvidsson. Marcus tog examen från Uppsala Universitet 2019 och är anställd på Harvest sedan januari.

Vad gjorde du innan du kom till Harvest?

Jag började på Harvest direkt i anslutning till att jag tog min juristexamen på Uppsala Universitet. Jag tyckte det var roligt att arbeta extra under studietiden och hann med att vara både på Handelsbanken och Finansinspektionen.

Hur kommer det sig att du sökte till Harvest?

Mitt intresse för kapitalmarknadsrätt och finansiell reglering växte genom de erfarenheter jag fick från mina extraarbeten. Efter att jag hade läst en fördjupningskurs i aktiemarknadsrätt bestämde jag mig för att söka till Harvest som jag visste var specialiserade på området.

Vad har du fått göra dina första månader på Harvest?

Jag kastades verkligen in i verksamheten från dag ett. Mitt första klientmöte var redan första veckan, vilket kändes spännande. Jag har utöver möten hjälpt klienter med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, gjort kontroller av klienters verksamheter, upprättat policys och skrivit rapporter. Jag har även bistått i generella bolagsrättsliga frågor, rättsutredningar och promemorior.

Vad har hittills varit mest lärorikt?

Det som utan tvekan har varit mest lärorikt är att jag har fått insyn och förståelse för klienters verksamheter och de juridiska utmaningar de står för.

Vad har varit mest utmanande?

Det har varit utmanande att på ett bra sätt anpassa alla regler och föreskrifter till den verksamhet som klienten bedriver. Det finns ett stort antal lagar, förordningar, direktiv och föreskrifter m.m. som våra klienter ska följa, och många av dessa är i ständig förändring. Det handlar om att hjälpa klienterna att följa reglerna på den nivå som är rätt för dem.

Vad har varit roligast?

Det har varit spännande att träffa klienter redan från början och direkt få ansvar. Att få jobba nära våra partners är även kul, lärorikt och inspirerande.

Hur ser du på arbetsklimatet på Harvest?

Arbetsklimatet på Harvest är väldigt bra. Det är en god stämning på byrån och högt i tak vilket nog beror på att vi är en mindre byrå. Man arbetar nära alla partners och miljön är hjälpsam – man får stort ansvar direkt, men även hjälp när man behöver det.

Vad är din plan för framtiden?

Min plan till hösten är att fortsätta ge hundra procent på byrån och att gå delkurs 1 hos Advokatsamfundet. Förhoppningsvis är jag advokat om tre år. Målet är att fortsätta utvecklas inom området och bistå klienter med riktigt bra råd och hjälpa deras verksamheter att utvecklas.

Vad har du för tips till juriststudenter som skulle vilja söka sig till Harvest?

Mitt tips är att försöka skaffa sig erfarenhet inom området och utveckla ett intresse för branschen!


Dela sidan:
Skriv ut: