Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Hamilton den 27 maj, 2019

Hamilton har företrätt Clairefontaine-Rhodia

Hamilton har fö­re­trätt Clairefontaine-Rhodia, ett bo­lag i Exacompta Clairefontaine-gruppen, en fransk kon­cern ak­tiv in­om till­verk­ning, för­äd­ling och dis­tri­bu­tion av pap­pers­pro­duk­ter, i sam­band med dess för­värv av Eurowrap-koncernen, en av Europas le­dan­de le­ve­ran­tö­rer av pre­sent­pap­per, pre­sent­på­sar, gra­tu­la­tions­kort och till­hö­ran­de pro­duk­ter, från in­vest­ment­fon­den Accent Equity 2012 L.P. och ett an­tal mi­no­ri­tets­ä­ga­re.


Dela sidan:
Skriv ut: