Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Groth & Co den 13 november, 2019

Förändringar i kinesiska varumärkeslagen – försvårar för varumärkespirater

Sedan länge har Kina haft en varumärkeslag där den som ansöker först har bäst rätt till ett varumärke, oavsett andra omständigheter. Detta har tyvärr lett till att många internationella aktörer som ska etablera sig i Kina, upptäckt att deras varumärken redan är registrerade av lokala aktörer. Allra allvarligast är problemen med varumärkespirater som har satt i system att ansöka om andras varumärken med förhoppning om att kunna sälja dessa dyrt tillbaka till sina rättmätiga innehavare. 1 november 2019 implementerades förändringar i den kinesiska varumärkeslagen för att få bukt med detta problem.

Kina är ett av väldens största länder och en av världens snabbast växande marknader. Det syns även i antalet varumärkesansökningar i landet. Under en sexmånadersperiod, mellan 16 december 2018 och 15 juni 2019, tog den kinesiska varumärkesmyndigheten CNIPA emot 3,3 miljoner varumärkesansökningar. Bland alla dessa ansökningar finns tyvärr också många ansökningar i ond tro från varumärkespirater.

Tidigare har man kommit till bukt med problemet genom att som varumärkesinnehavare väcka invändnings- eller ogiltighetstalan hos CNIPA. Men detta kostar både tid och pengar för utländska företag.

Den 1 november 2019 infördes ändringar i den kinesiska varumärkeslagen. Bland annat infördes ett krav på att den som ansöker om varumärkesskydd redan i ansökningsprocessen måste visa på avsikt att använda varumärket (engelska: intent-to-use). På det sättet hoppas myndigheten att ansökningar från varumärkespirater som ansöker i ond tro ska avslås redan under myndighetens granskning. Därmed ska inte utländska innehavare behöva väcka invändnings- eller ogiltighetstalan.

I samband med detta har också CNIPA fått riktlinjer för vilka varningsklockor de ska leta efter för att upptäcka ansökningar i ond tro. Dessa inkluderar bland annat om samma sökande tidigare ansökt i ond tro, volymen av ansökningar och varor/tjänster, samt om ansökan avser namn på välkända personer, företag och produkter/tjänster.

Andra förändringar i den kinesiska varumärkeslagen innebär att:

  • Varumärkespirater kommer kunna bötfällas för att denne ansöker om varumärken i ond tro.
  • Varumärkesombud förbjuds att representera sökanden där ombudet vet eller borde ha vetat att den sökande agerar i ond tro eller inte har avsikt att använda varumärket. Sådant agerande kommer kunna leda till böter eller att ombudet fråntas sin auktorisation.
  • Möjligheterna till skadeståndsanspråk för varumärkesintrång ökar från 3 miljoner CNY till 5 miljoner CNY (motsvarande från ca 4 miljoner kr till ca 7 miljoner kr).
  • Att förstöra varor som utgör varumärkesintrång blir en tänkbar påföljd efter domstolsprocesser.

För frågor om varumärken i Kina eller den nya kinesiska varumärkeslagen är du välkommen att kontakta någon av våra varumärkeskonsulter.


Dela sidan:
Skriv ut: