Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Groth & Co den 12 oktober, 2020

EUIPO häver Banksys varumärke ”Flower Thrower”

Pest Control Office Ltd, bolaget bakom den kände gatukonstnären Banksy, ansökte år 2014 om varumärkesregistrering för Banksys gatumålning ”Flower Thrower”. Gatumålningen föreställer en maskerad man som kastar en bukett blommor och uppfördes första gången på en vägg i Jerusalem 2005.

Beslutet att ansöka om varumärkesskydd ska ses mot bakgrund av att Banksy vid tidpunkten låg i tvist med gratulationskortstillverkaren Full Colour Black, som bl.a använde ”Flower Thrower” som motiv på sina kort. I regel åberopar konstnärer upphovsrättsskydd för att skydda sina verk, men i det här fallet ansökte och fick Banksy alltså ett varumärkesskydd för sin gatumålning. Full Colour Black tog strid i frågan och ansökte om hävning av varumärket i mars 2019 under åberopande av bl.a ond tro. Enligt Full Colour Black hade Banksy aldrig haft för avsikt att använda bilden som ett varumärke, utan ansökt om varumärkesregistrering enkom för att slippa avslöja sin identitet och kringgå bestämmelserna i upphovsrättslagen.

Tvisten fick global uppmärksamhet när Banksy, efter att hävningstalan initierats, lanserade sin pop-up-butik ”Gross Domestic Product”. Syftet med butiken var att visa användning av varumärket och Banksy gick ut medialt och uttalade ”att öppna en butik på grund av en rättslig tvist är möjligen den minst poetiska anledningen någonsin att skapa konst”. Enligt varumärkeslagen måste nämligen den som registrerat ett varumärke använda märket inom fem år, annars riskerar man att få registreringen hävd.

EUIPO har i beslut den 14 september 2020 hävt varumärket, eftersom det ansågs ha registrerats i ond tro. EUIPO gick på Full Colour Blacks linje och menade att Banksy aldrig hade för avsikt att använda varumärket i förhållande till de varor och tjänster det var registrerat för. Banksys försök att visa användning av varumärket genom lanseringen av sin pop-up-butik såg EUIPO som ett sätt att kringgå varumärkesrätten eftersom butiken öppnades först efter att hävningstalan påkallats och därför fanns ingen ärlig avsikt att verkligen använda registreringen som ett varumärke.

Vidare klargjorde EUIPO att en av Banksys karaktäristiska egenskaper – hans anonymitet – var till hans nackdel i målet eftersom Banksys val att vara anonym och måla graffiti på andras egendom utan tillstånd därtill, gör att frågan om vem som är den rättmätige ägaren till graffitiverket måste övervägas. Enligt EUIPO registrerades det omtvistade varumärket i syfte att åstadkomma legala rättigheter till bilden, vilka inte kunde erhållas genom upphovsrätten, och detta är inte varumärkets funktion. En varumärkesregistrering ska, enligt EUIPO, inte kunna användas för att upprätthålla rättigheter som kanske inte ens existerar, eller åtminstone inte kan existera för den person som påstår sig äga dem.

EUIPO:s beslut innebär att konstverk kan registreras som figurativa märken som alla andra, men det betyder att de också måste användas som varumärken. Vidare kan man dra slutsatsen att ogenomtänkta kommentarer till pressen kan vara särskilt skadliga. Det faktum att Banksy gick ut i media och förklarade den verkliga avsikten med att lansera en pop-up-butik var som att skjuta sig själv i foten. Nu återstår att se om Banksy kommer att överklaga EUIPO: s beslut.


Dela sidan:
Skriv ut: