Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Groth & Co den 8 oktober, 2020

Detta händer efter Brexit med dina varumärken i EU

Storbritannien har nu beslutat hur internationella varumärkesregistreringar som designerar EU ska få fortsatt skydd i Storbritannien. Reglerna motsvarar de sedan i våras fastslagna bestämmelserna för EU-varumärken. Regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Groth & Co säkerställer all nödvändig hantering för våra kunder.

Internationell registrering (Madridprotokollet) som designerar EU
Baserat på en EU-designering av en internationell registrering kommer, från och med den 1 januari 2021, att skapas en nationell brittisk registrering eller ansökan på motsvarande sätt som för EU-registreringar och EU-ansökningar.

EU-designeringen kommer givetvis att fortsätta gälla i de kvarstående EU-länderna.

Registreringar
Den 1 januari 2021 kommer det, baserat på då befintliga EU-designeringar som är godkända, automatiskt att skapas motsvarande nationell brittisk varumärkesregistrering. Den nationella registreringen kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum, eventuellt prioritets- och/eller senioritetsdatum, registreringsdatum och förnyelsedatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt registreringsnummer.

Ansökningar
Baserat på EU-designeringar som är pågående den 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att under nio (9) månader ansöka om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Den nationella ansökan kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum och eventuellt prioritets- och/eller senioritetsdatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt ansökningsnummer.

Förnyelser
Vid förnyelse av en EU-designering som har förnyelsedatum före den 1 januari 2021 sker förnyelsen inom ramen för den internationella registreringen samt skapas den 1 januari 2021 automatiskt en ny nationell brittisk registrering enligt ovan. Vid förnyelser av en EU-designering som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av EU-designeringen och av den nya nationella registreringen som har skapats den 1 januari 2021.

Madridprotokollet
Madridprotokollet ger sökanden möjligheten att kostnadseffektivt ansöka om varumärkesskydd 122 länder världen över.

Kontakta gärna din konsult eller skicka epost till info@groth.eu om du har några frågor.


Dela sidan:
Skriv ut: