Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 28 maj, 2020

Cirio rådgivare till Scandinavian Real Heart i en företrädesemission

Cirio har varit legal rådgivare till Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart) i samband med en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Realheart utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Realhearts TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Realheart är noterat på Spotlight Stock Market.

Cirio har bistått Realheart med ett team under ledning av Per Hedman (Life Science and M&A) och Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och Publik M&A), tillsammans med Oliver Kronberg och Rebecka Tallberg (Kapitalmarknad och Publik M&A), Jessika Lagebro (M&A) samt Christopher Tehrani och David Leffler (IP).

För mer information, vänligen kontakta någon av våra partners Per Hedman eller Maria Arnoldsson.


Dela sidan:
Skriv ut: