Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 27 november, 2019

Cirio rådgivare till MaxFASTIGHETER i 200 MSEK obligationsemission

Cirio har agerat legal rådgivare till MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (“MaxFastigheter”) i dess 200 MSEK emission av seniora icke säkerställda företagsobligationer inom ramen för ett maximalt 500 MSEK obligationslån 2019/2023. MaxFastigheter avser att använda medlen från obligationsemissionen till förvärv, investeringar och för allmänna bolagsändamål för koncernen. MaxFastigheter kommer att ansöka om att lista de nyemitterade obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar från emissionsdagen.

Arctic Securities agerade sole bookrunner i samband med obligationsemissionen.

Cirios team bestod huvudsakligen av Carl Axel Morvay, Peter Högström, Niklas Sinander och Alexandra Linusson

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Axel Morvay, Partner

carl.axel.morvay@cirio.se

M: +46 766 170 858


Dela sidan:
Skriv ut: