Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 22 juni, 2020

Cirio rådgivare till Artificial Solutions i en riktad emission

Cirio har varit legal rådgivare till Artificial Solutions International AB i samband med en riktad nyemission av aktier.

Den 16 juni 2020 beslutade styrelsen om den riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 8 januari 2020. Emissionen omfattade 4 300 000 aktier och teckningskursen innebar en rabatt om cirka 7,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 16 juni 2020. Emissionsvolymen och teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Artificial Solutions är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. Artificial Solutions aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Cirio har bistått Artificial Solutions med ett team under ledning av Annika Andersson, tillsammans med Oliver Kronberg och Rebecka Tallberg (Kapitalmarknad och Publik M&A).

För mer information, vänligen kontakta Annika Andersson.


Dela sidan:
Skriv ut: