Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 20 december, 2019

Cirio har biträtt MaxFASTIGHETER i en företrädesemission av hybridobligationer och teckningsoptioner

Cirio har biträtt MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, i samband med en nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare.  Varje unit kommer att bestå av en evig hybridobligation och en teckningsoption. Emissionen kommer, genom hybridobligationerna, tillföra bolaget cirka 227 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER har beslutat om företrädesemissionen, under förutsättning av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma som planeras att hållas den 14 februari 2020.

Ett prospekt kommer att upprättas i samband med företrädesemissionen och det förväntas publiceras omkring den 18 februari 2020.

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen består av 46 kommersiella fastigheter belägna på lokalt starka handelsplatser. Fastighetsbeståndets uthyrbara area uppgår till cirka 180 000 kvm.

Cirio har bistått MaxFASTIGHETER med ett team under ledning av Carl-Axel Morvay och Maria Arnoldsson, tillsammans med Niklas Sinander (Bank och finans), Tim Johansson och Nina Lannsjö (Kapitalmarknad och publik M&A), Jessika Lagebro, Jessika Grönberg och Tove Bergman Olsson (M&A) och Josefine Lundström (Strategiska kontrakt).


Dela sidan:
Skriv ut: