Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 18 december, 2019

Cirio har biträtt Artificial Solutions i en företrädesemission

Cirio har biträtt Artificial Solutions International AB i samband med en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om 120 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30 MSEK.

Styrelsen för Artificial Solutions har beslutat om företrädesemissionen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande den 8 januari 2020. Företrädesemissionen har tecknats med teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om 75 MSEK.

Ett prospekt kommer att upparbetas i samband med företrädesemissionen och förväntas publiceras cirka den 20 januari 2020.

Artificial Solutions är en specialist inom företagskraft Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker via människolika naturliga sätt såsom röst, text, beröring eller gester. Artificial Solutions är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Cirio har bistått Artificial Solutions med ett team under ledning av Annika Andersson, tillsammans med Anton Knifström, Oliver Kronberg, Oscar Lunde, Nina Lannsjö och Erik Ejdesjö (Kapitalmarknad och Publik M&A) samt Niklas Sinander (Bank & Finans) och Sara Hovstadius (Strategiska Kontrakt).

För mer information vänligen kontakta:

Annika Andersson

Partner

M: +46 76 617 09 29

E: annika.andersson@cirio.se


Dela sidan:
Skriv ut: