Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 2 juni, 2020

Cirio biträdde Sagax vid riktad nyemission om 513 miljoner kronor

Cirio biträdde AB Sagax (publ) i samband med dess riktade nyemission om 18 miljoner stamaktier av serie D riktad till svenska och internationella professionella investerare i Norden och vissa andra jurisdiktioner.

Styrelsen beslutade den 1 juni 2020 om den riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2020. Emissionen tillför bolaget 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionsvolymen och teckningskursen fastställdes genom en accelererad book building-process.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2020 till 3 297 000 kvadratmeter fördelat på 653 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Cirio biträdde Sagax med ett team som leddes av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), tillsammans med Oscar Lunde och Jesper M. Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A).


Dela sidan:
Skriv ut: