Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 22 juni, 2020

Cirio biträdde Abliva vid riktad nyemission om 26,7 miljoner aktier

Cirio biträdde Abliva AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med dess nyemission om 26,7 miljoner aktier riktad till den nordiska life science-investeraren Hadean Ventures. Styrelsen beslutade den 22 april 2020 om den riktade nyemissionen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2019. I enlighet med emissionsbeslut och investeringsåtagande skall teckningskursen fastställas till den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1–12 juni 2020, dock maximalt 0,75 SEK. Styrelsen fastställde teckningskursen i den riktade emissionen till 0,75 SEK per aktie.

Abliva AB (publ) är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolagets ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. Abliva är noterat på Nasdaq Stockholm.

Cirio biträdde Abliva med ett team som leddes av Annika Andersson (Kapitalmarknad och publik M&A), tillsammans med Oscar Lunde och Jesper M. Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A).

För mer information, vänligen kontakta Annika Andersson.


Dela sidan:
Skriv ut: