Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 18 mars, 2020

Cirio är legal rådgivare till NeuroVive Pharmaceutical i samband med företrädesemission

Cirio är legal rådgivare till NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, i samband med företrädesemission riktad till befintliga aktieägare.

NeuroVives styrelse beslutade den 19 februari 2020, under förutsättning av godkännande av bolagsstämma, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för NeuroVives aktieägare. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 17 mars 2020. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 74 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 90 procent av företrädesemissionen, genom teckningsåtagande från befintliga aktieägare samt avtal om emissionsgaranti från investerare. Ett prospekt kommer upprättas i samband med företrädesemissionen och beräknas offentliggöras omkring den 3 april 2020.

NeuroVive är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med flera projekt i klinisk fas. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH.

Cirio biträder NeuroVive med ett team under ledning av Annika Andersson (ansvarig delägare) tillsammans med Tim Johansson, Oscar Lunde och Jesper Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A), Odd Swarting (Life science) och David Leffler (IP).

För mer information kontakta: 

Annika Andersson

annika.andersson@cirio.se

+46 76 617 09 29


Dela sidan:
Skriv ut: