Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Cirio den 28 maj, 2020

Cirio är legal rådgivare till Green Landscaping i samband med företrädesemission

Cirio är legal rådgivare till Green Landscaping Group AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med företrädesemission riktad till befintliga aktieägare.

Green Landscapings styrelse beslutade den 20 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 155 MSEK före emissionskostnader. Befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden motsvarande sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen om totalt cirka 77 MSEK och tre ytterligare aktieägare har meddelat att de ställer sig positiva till företrädesemissionen och har för avsikt att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen om totalt cirka 24 MSEK. Ett prospekt har upprättats och offentliggjorts i samband med företrädesemissionen.

Green Landscaping är en ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer i Sverige. Deras affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Bolaget har cirka 1 300 anställda och omsättningen uppgår till cirka 2 miljarder kronor.

Cirio biträder Green Landscaping med ett team under ledning av Maria Arnoldsson tillsammans med Tim Johansson och Jesper M. Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A), Jessica Grönberg (M&A), Annica Daleby (Bank och finans), David Leffler (IP) och Josefine Lundström (IP/ICT).


Dela sidan:
Skriv ut: