Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Bird & Bird den 10 februari, 2021

Bird & Bird biträder Statkraft vid investering i Bee Charging Solutions AB

Statkraft och Jämtkraft AB, Öresundskraft AB och Tekniska verken i Linköping AB (publ) bildar ett joint venture genom Bee Charging Solutions AB för Mer elbilsladdning i Sverige.

Bird & Bird har biträtt Statkraft i skapandet av ett joint venture med de regionala energibolag som idag äger Bee Charging Solutions AB. Genom en nyemission har Statkraft förvärvat 51% av aktierna i Bee, medan Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping behåller 49%. Bee är ett av de ledande bolagen i Sverige med fler än 2 000 laddstationer i sitt ladd-nätverk.

Bee kommer genom investeringen att tillsammans med Statkrafts svenska ladd-verksamhet Grön Kontakt AB bli en del av det nystartade Mer Sweden AB. Varumärket ”Mer” ägs av Statkraft och består av flera ladd-bolag i Norge, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Statkraft är ett ledande internationellt bolag verksamt inom vattenkraft, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Statkraft-koncernen, med 4000 anställda i 17 länder, producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft har en tydlig ambition att växa på den europeiska marknaden för elbilsladdning. Samarbetet med de övriga energibolagen genom Bee är en del i detta initiativ och kommer att göra Mer till en av de största aktörerna på den svenska marknaden redan idag. Med lång erfarenhet av den förnybara energisektorn och med en stark närvaro både i Norden och i Europa matchar den här typen transaktion väl Bird & Birds expertis.

Bird & Bird har en stor erfarenhet från sektorn för förnyelsebar energi och med sin starka position på den Nordiska marknaden, passade transaktion perfekt Bird & Birds deal team.

Bird & Birds team bestod av ansvarig partner Mårten Willamo, Taymaz Afsari som ledde transaktionen samt Ahmed Al-Rahma, Michael Butler, Lucas Magnusson, Karin Tukiainen, Olivia Onwuta, Carl-Magnus Uggla (alla Stockholm), Morten Nissen och Alexander Brochner (Köpenhamn).

Transaktionen är föremål för konkurrensanmälan.


Dela sidan:
Skriv ut: