Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 6 juli, 2021

Rekordår för M&A-affärer i Sverige – Tech-sektorn i fokus

Rekordår för M&A-affärer i Sverige – Tech-sektorn i fokus

M&A-affärerna ökade kraftigt årets sex första månader i Sverige, Norden som helhet liksom i EMEA. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies analys av M&A-marknaden. Fortsatt låga räntor och god tillgång till kapital har drivit ökningen av M&A-affärerna i Sverige.

Det totala värdet av genomförda M&A-affärer (förvärv och fusioner) under första halvåret 2021 i Sverige uppgick till 58 miljarder USD, en ökning med 54 procent i volym och 354 procent i värde, jämfört med samma period 2020.

Högtryck i Sverige
M&A-affärerna ökade kraftigt i kölvattnet efter coronapandemin.

– Marknaden för transaktioner går för högtryck! Vi har sett en kraftig ökning av M&A-affärerna, tack vare det fortsatt lågränteläget och god tillgång till kapital, säger Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie. Förra året var avvaktande till följd av coronapandemin, då det rådde stor osäkerhet på marknaden, men redan andra halvåret 2020 började marknaden ta fart ordentligt.

Någon avmattning väntas inte i Sverige.

– Marknaden för förvärv och fusioner ser fortsatt positiv ut för Sverige 2021. Det finns fortsatt gott om kapital och ekonomin är stark, säger Carl Svernlöv.

Amerikanska företag förvärvar
De gränsöverskridande förvärven och fusionerna, till och från Sverige, ökade med 65 procent i volym jämfört med första halvåret 2020. 503 M&A-affärer genomfördes till ett totalt värde om 32,5 miljarder USD, en värdeökning på 419 procent.

Flest utländska förvärv av svenska bolag ägde rum inom högteknologisektorn. Svenska bolag förvärvade främst bolag inom industrisektorn utomlands (outbound).

Det var främst investerare från USA som förvärvade svenska företag: 30 M&A-affärer till ett värde av 8,3 miljarder USD fullföljdes. Storbritannien var den mest attraktiva marknaden för M&A-affärer från Sverige.

Den största M&A-affären som genomfördes i Sverige av ett utländskt företag var Broadridge Financial Solutions förvärv av Itiviti för 2,5 miljarder USD.

Ökning i Norden
Även i Norden som helhet skedde ett kraftigt uppsving. Antalet M&A-affärer under första halvåret ökade med 47 procent jämfört med 2020, till 1 452 M&A-affärer. Det totala värdet ökade med 246 procent jämfört med samma period förra året, och uppgick till 94,5 miljarder USD.

Även i Norden är USA den största utländska investeraren medan Storbritannien är den utländska marknad där nordiska företag har gjort flest M&A-affärer under 2021.

Ökning i EMEA
Sett till hela EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), har det också genomförts betydligt fler M&A-affärer i år jämfört med samma period i fjol, och till ett högre värde. 9 966 förvärv och fusioner värda 815,5 miljarder USD har genomförts i EMEA årets sex första månader, vilket är en ökning med 32 procent i volym och 53 procent i värde jämfört med första halvåret 2020.

M&A-analysen baseras på statistik från data- och analysföretaget Refinitiv och innehåller kommunicerade M&A-affärer med standardundantag. Data per den 27 juni 2021.

Kontakt

Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 07
E-post: carl.svernlov@bakermckenzie.com

Viktor Backemar, Marketing & Communications Manager, Baker McKenzie
Telefon: 0790-65 38 14
E-post: viktor.backemar@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020. www.bakermckenzie.com


Dela sidan:
Skriv ut: