Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 31 januari, 2022

Kraftigt fall för kinesiska direktinvesteringar till Sverige 2021

De kinesiska direktinvesteringarna minskade kraftigt till Sverige 2021 sett till värde, från 719 miljoner USD 2020 till endast 34 miljoner USD 2021. Globalt skedde också en nedgång av de kinesiska direktinvesteringarna. Det visar en ny analys som advokatbyrån Baker McKenzie har tagit fram tillsammans med Rhodium Group.

Globalt föll värdet av de utgående kinesiska direktinvesteringarna (mätt som M&A-affärer) med cirka 18 procent, från 29 miljarder USD 2020 till 23,7 miljarder USD 2021.

De kinesiska direktinvesteringarna till Nordamerika sjönk med 29 procent till 4,7 miljarder USD. De kinesiska direktinvesteringarna till Europa steg däremot till 8,4 miljarder USD, vilket är en ökning med cirka 8 procent jämfört med 2020.

Stark nedgång till Sverige
I Sverige sjönk de kinesiska direktinvesteringarna kraftigt sett till värde och uppgick till totalt 34 miljoner USD 2021. Det kan jämföras med 2020 då de kinesiska direktinvesteringarna uppgick till 719 miljoner USD.

 – Konkurrensen om förvärvsobjekten är stor i Sverige, vilket innebär högre priser och ofta snabba processer som inte alltid gynnar kinesiska investerare. Sedan finns också ett visst mått av tillfällighet; tidigare år har värdet på förvärven varit större samt att Sverige vissa år också har erhållit en betydligt större andel av de kinesiska direktinvesteringarna som sker till Europa, jämfört med 2021, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm.

De två största kinesiska investeringarna som genomfördes i Sverige under 2021 var China Automotive Systems dotterbolag, Hubei Henglong Automotive Systems Groups, förvärv av 40 procent av teknikbolaget Sentient, samt konglomeratet Tencents förvärv av ytterligare aktier i datorspelbolaget Fatshark.

Även om värdet på de kinesiska direktinvesteringarna till Sverige minskade kraftigt 2021 är bedömningen att dessa kommer att öka 2022.

 – Vi ser att Norden är fortsatt attraktivt för kinesiska investerare, framför allt bolag inom teknik, infrastruktur och life science. Här finns många intressanta tillväxtföretag, säger Anders Fast.
 – Kinas program ”Made in China 2025” fortsätter att driva de kinesiska direktinvesteringarna. Programmet innebär bland annat att Kina ska bli ledande inom utvalda högteknologiska sektorer, där de ska minska importberoendet och istället bygga upp sin egen kompetens.

Det europeiska land som erhöll kinesiska direktinvesteringar till störst värde under 2021 var Nederländerna, följt av Finland och Storbritannien. Sverige hamnade på plats 12 av 32 länder (EU27+Storbritannien, Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz).

De sektorer som globalt attraherade mest kinesiskt kapital var konsumentprodukter och tjänster följt av underhållning och därefter infrastruktur. Även onlinespel är en sektor där kinesiska investerare har varit aktiva.

Greenfieldinvesteringar och elfordon
Utöver M&A-affärer har värdet av kinesiska greenfield-investeringar i bland annat Europa ökat, från 2,5 miljarder USD 2020 till 4,4 miljarder USD 2021. Greenfield-investeringar har exempelvis genomförts inom underleverantörer till fordonsindustrin, bland annat batterifabriker i Tyskland.

Till trenderna hör också att förvärv inom energisektorn har fått ett uppsving, drivet av efterfrågan på material till elfordon såväl som av övergången till ren energi. Vidare har kinesiska gruvföretag genomfört betydande förvärv i Afrika och Latinamerika för att få tillgång till metaller som litium och kobolt, vilket bland annat behövs vid tillverkning av batterier till elfordon.

Latinamerika fortsatt attraktivt
Latinamerika är också fortsatt attraktivt som region, och de kinesiska direktinvesteringarna uppgick till 3 miljarder USD 2021, sett till M&A-affärer. Devalveringar i latinamerikanska länder har minskat värdet på tillgångar mätt i USD. Vidare finns ett stort antal regeringar som har uttryckt intresse för att arbeta med Kina som affärspartner, jämfört med andra partners såsom USA. Dessutom är Kina intresserat av långsiktiga investeringar i regionen eftersom det är troligt att ekonomierna kommer förbättras på medellång till lång sikt.

Baker McKenzie har tillsammans med Rhodium Group kartlagt de kinesiska direktinvesteringarna under januari-december 2021. I statistiken ingår M&A-affärer, förvärv och fusioner, men inte så kallade greenfield-investeringar, dvs investeringar i kontor, fabriker m.m. Mindre affärer där värdet uppgår till mindre än 1 MUSD ingår inte i statistiken.

Kontakt
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm
Telefon: 08-566 177 92
E-post: anders.fast@bakermckenzie.com

Viktor Backemar, Marketing & Communications Manager, Business Development, Baker McKenzie Stockholm
Telefon: 0790-65 38 14
E-post: viktor.backemar@bakermckenzie.com


Dela sidan:
Skriv ut: