Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Baker McKenzie. den 8 juli, 2021

Börsnoteringar når historiska toppnivåer globalt – starkt första halvår även i Sverige

Globala noteringar till ett värde av 344 miljarder US-dollar genomfördes under första halvåret 2021, primärt drivet av en ökning av antalet SPAC-bolag och en ekonomisk återhämtning i kölvattnet av coronapandemin. Det visar en ny analys från advokatbyrån Baker McKenzie. I Stockholm ökade antalet börsnoteringar (IPO:er) med mer än 400 procent jämfört med samma period föregående år.

Tack vare en fortsatt stark efterfrågan på s.k. förvärvsbolag (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), en hög likviditet och ett stort intresse från investerare har börsnoteringar globalt ökat till toppnivåer under det första halvåret 2021. Huvuddelen av börsnoteringarna (IPO:er) har ägt rum lokalt. Det visar en ny analys av IPO-marknaden från den globala advokatbyrån Baker McKenzie.

Totalt har drygt 1 500 noteringar till ett värde av ca 344 miljarder US-dollar genomförts per den 30 juni 2021, där lokala börsnoteringar svarade för omkring 87 procent av alla noteringar under den här perioden (sett till volym).

Kapitalanskaffningen som sker i samband med börsnoteringarna globalt har ökat med 275 procent jämfört med första halvåret 2020. Det är högsta värdet någonsin under ett första halvår, och volymen (antalet noteringar) ökade också kraftigt första halvåret 2021; med 189 procent jämfört med samma period föregående år. Amerikanska och Kinabaserade emittenter var ledande det första halvåret med 491 respektive 332 noteringar, följt av Kanada (88), Australien (62) och Japan (55).

Även de gränsöverskridande noteringarna ökade. Volymen ökade med 124 procent och värdet ökade med 295 procent jämfört med samma period föregående år. Den starka återhämtningen av ekonomin i Kina (fastlandet) bidrog till att de gränsöverskridande noteringarna till Hongkong och USA ökade.

  • Det första halvåret dominerades av en SPAC-aktivitet av aldrig tidigare skådade proportioner. Även om intresset för SPAC-bolag har börjat avta i USA så tyder mycket på att SPAC-noteringarna är här för att stanna och sannolikt också kommer att genomföras i fler jurisdiktioner, säger Joakim Falkner, Advokat och ansvarig för Capital Markets, Europa, Mellanöstern och Afrika, Baker McKenzie.

Hög aktivitet i EMEA

Europa, Mellanöstern och Afrika har haft en högre aktivitet jämfört med andra delar av världen.

  • Värdet på de lokala börsnoteringarna i EMEA ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. De marknader som utmärker sig är bland annat London, där antalet IPO:er ökade med 533 procent och Stockholm där antalet börsnoteringar ökade med mer än 400 procent jämfört med samma period föregående år (IPO:er på Nasdaq Stockholm,huvudlistan, och Nasdaq First North Growth Market per 30 juni 2021.), säger Joakim Falkner.

I Stockholm börsintroducerades de första SPAC-bolagen under andra kvartalet.

Marknaden för att börsnotera SPAC-ar i Sverige påverkades dock av avmattningen att börsnotera SPAC-ar i USA under senare delen av det första halvåret 2021, säger Joakim Falkner.

Börserna med flest börsnoteringar

Nasdaq och NYSE var de börser där flest börsnoteringar skedde under första halvåret 2021; 195 miljarder US-dollar togs in i 592 börsnoteringar. Över 80 procent av emittenterna var amerikanska.

En fortsatt ökning av inhemska noteringar i Kina (fastlandet) bidrog till ett stort antal noteringar på börserna i Shenzhen och Shanghai. Andra börser som har haft många noteringar inkluderar Toronto Stock Exchange (huvudlistan, TSXV och NEX Board), Australian Securities Exchange, Japan Exchange Group, Koreabörsen (KRX) och Hongkong-börserna HKEx och GEM.

På Euronext Amsterdam skedde två gränsöverskridande så kallade megaaffärer, det vill säga gränsöverskridande affärer värda över en (1) miljard US-dollar vardera.

Toppbranscher

Den finansiella sektorn var den sektor där börsnoteringar till störst värde (131 miljarder US-dollar i rest kapital) och volym (499 affärer) genomfördes globalt, framförallt till följd av antalet börsnoteringar av SPAC-bolag. Över 350 SPAC-bolag noterades till ett totalt värde om 103 miljarder US-dollar (per 4 juni 2021). Teknik och hälsovård kom på andra respektive tredje plats, sett till både värde och volym, då COVID-19-pandemin bidrog till att driva investeringar i dessa sektorer, framförallt i Kina. I Sverige skedde flest börsnoteringar inom tekniksektorn, följt av konsumentvaror och därefter hälsovårdssektorn och industriföretag.

Fler utländska bolag

  • Som tidigare har indikerats fortsätter det stora intresset för utländska bolag att genomföra noteringar i Sverige där Nasdaq First North (Premier) framstår som den naturliga marknadsplatsen. Under förutsättning att marknaden fortsätter vara stark så tyder mycket på att antal utländska bolag som noteras i Sverige framöver kommer att öka, säger Joakim Falkner.

Förutom ökningen av SPAC-bolag i USA har även andra regioner verkat för att attrahera SPAC-bolag. Bland annat London, Euronext, Hong Kong och Singapore undersöker möjligheten att notera SPAC-bolag till följd av investerarnas efterfrågan. I USA har det dock skett en viss avmattning i SPAC-avseende. Den amerikanska kapitalmarknaden förväntas förändras under de kommande månaderna, till följd av den nya amerikanska regeringen och den nye ordföranden för SEC (Förenta staternas Securities and Exchange Commission). Ändringar i bland annat lagstiftning anses troligt, vilket inkluderar ett ökat fokus på rapporteringskrav kring ESG (environmental, social, governance), en noggrannare granskning av SPAC-bolag och fler förfaranden från SEC.

Källa: Siffror per 30 juni 2021 från Refinitiv.

Kontakt

Joakim Falkner, Advokat och ansvarig för Capital Markets, Europa, Mellanöstern och Afrika, Baker McKenzie
Telefon: 0733 63 22 30
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Viktor Backemar, Marketing & Communications Manager, Business Development, Baker McKenzie
Telefon: 0790 65 38 14
E-post: viktor.backemar@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020. www.bakermckenzie.com

 


Dela sidan:
Skriv ut: