Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Yxmördare får tidsbestämt straff – kan vara fri nästa år

Nyheter
Publicerad: 2023-03-03 10:38
Örebro tingsrätt. Foto: Kicki Nilsson / TT

Örebro tingsrätt tidsbestämmer livstidsstraffet för en nu 60-årig man som 2008 dömdes för att ha yxmördat en kvinna – när hennes minderåriga barn befann sig i bostaden.
Mannen saknar flera graverande riskfaktorer och har dessutom en vacklande hälsa, vilket gör att risken för återfall i brottslighet bedöms vara låg.

Den idag 60-årige mannen dömdes 2008 till livstids fängelse för att ha yxmördat en kvinna. Enligt den rättsmedicinska utredningen hade han utdelat minst 24 slag mot kvinnans huvud – som han tidigare haft en relation med. Brottet skedde i mordoffrets bostad med hennes minderåriga barn närvarande – vilket ansågs försvårande vid påföljdsbestämningen.

Han har vid två tidigare tillfällen ansökt om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt av Örebro tingsrätt – men fått avslag varje gång.

Under slutet av förra året inkom han med en ny ansökan.

Saknar flera graverande riskfaktorer

Som brukligt yttrade sig både Kriminalvården och Rättsmedicinalverket över ansökan. Kriminalvården konstaterade att 60-åringen inte gjort sig skyldig till någon misskötsamhet, klarat sina permissioner bra, deltagit i aktiviteter med goda vitsord samt har en konkret framtidsplan.

Rättsmedicinalverket, som gör den tungt vägande riskbedömningen, konstaterade i sitt yttrande att 60-åringens tyngst vägande riskfaktorer är att han ”upprepade gånger uppvisat stora svårigheter i nära relation”. Han säger sig dock ha tagit avstånd från sina tidigare ageranden och även om han ”tycks brista sin förmåga att se att hans handlande var gränslöst och det våldsamma beteende triggades igång av hans lättkränkthet” anser RMV detta till viss grad troligt.

RMV konstaterade vidare att 60-åringen saknar flera graverande riskfaktorer, exempelvis missbruk eller kriminellt umgänge. Dessutom har han uppvisat prosociala attityder och uttryckt en genuin önskan om att få leva ett liv i lugn och ro. 60-åringen börjar dessutom närma sig pension och hans vacklande hälsa ses av RMV också som en skyddsfaktor. Sammantaget anses risken för återfall i brottslighet som låg på den tregradiga skalan.

Vädjade till tingsrätten

60-åringen vädjade till tingsrätten att livstidsstraffet skulle bestämmas till 24 års fängelse. Åklagaren motsatte sig inte detta, utan konstaterade att en total strafftid om 24 år är lämplig.

Örebro tingsrätt beslutar nu att tidsbestämma straffet i enlighet med 60-åringens vädjan.

Tidsbestäms till 24 år

I sitt beslut skriver tingsrätten att 24 år är ett minimistraff i detta sammanhang, vilket skulle innebära frigivning tidigast i mars nästa år. Med beaktande av den långa tid som förflutit sedan gärningen och den skötsamhet som 60-åringen uppvisat under verkställigheten, delar tingsrätten hans och åklagarens uppfattning att gärningens straffvärde i sig inte utgör ett hinder för att livstidsstraffet nu omvandlas.

Då Kriminalvården uppgett att man behöver ett och ett halvt års förberedelser inför en frigivning utgör inte heller detta något hinder mot att tidsbestämma straffet till 24 år.

60-åringens straff ska alltså omvandlas till 24 års fängelse.


Dela sidan:
Skriv ut: