Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Yngre och män återfaller oftare i brott under tiden i frivård

Nyheter
Publicerad: 2019-09-24 10:47
Foto: Håkon Mosvold Larsen TT /

Mer än en tredjedel av de som har frivård lagförs nya brott under övervakningen.
Andelen är större bland män och bland yngre personer.
Oftast handlar det om narkotikabrott, trafikbrott eller stöld, visar en ny rapport från Brå.

Brottsförebyggande rådets senaste kortanalys ”Brott som begås under frivård” behandlar brott som begås under tiden i frivård, som en del av övervakning eller intensivövervakning.

Frivården sker ute i samhället och är en del av Kriminalvården.

Villkorligt frigivna

Dels gäller det övervakning som sker som en del av skyddstillsyn eller efter villkorlig frigivning från anstalt, dels intensivövervakning som innebär avtjänande av fängelsestraff i hemmet med fotboja.

Av samtliga personer som övervakades mellan 2008–2017, lagfördes 37 procent för nya brott som de begått under övervakningen. Av de som återfaller är andelen män större än andelen kvinnor, och andelen unga personer fler än de äldre.

Knark vanligast

Vanligast bland brotten de återfaller i är brott mot narkotikastrafflagen eller smugglingslagen, vilket nästan alltid rör sig om ringa narkotikabrott. Näst vanligast är brott mot trafikbrottslagen, oftast olovlig körning, och därefter tillgreppsbrott, oftast stöld, skriver Brå i rapporten.

Av de tre möjliga lagföringstyperna fällande dom, åtalsunderlåtelse och strafföreläggande är det vanligast att brott begångna under övervakning eller intensivövervakning leder till en dom.


Dela sidan:
Skriv ut: