Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Yachtbolagets miljonkrav mot Oscar Engelbert får drivas in i Sverige

Nyheter
Publicerad: 2021-04-29 09:07
Fotomontage. Oscar Engelbert och en segelbåt. Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT och AP Photo/Michael Probst)

Svea hovrätt har nu beslutat att skiljedomen som yacht-bolaget Claasen Marine vann mot Oscar Engelbert i London får verkställas i Sverige såsom en lagakraft vunnen dom.

Yacht-bolaget Claasen Marine har vunnit två skiljedomar i London mot Oscar Engelbert som är skyldig att betala kostnaderna för ritningarna på en skräddarsydd segelbåt, om drygt 95 000 euro, motsvarande drygt 1 miljon kronor. Efter misslyckade påtryckningar på fastighetsbolagsvd:n vände sig bolaget för ett år sedan till Svea hovrätt för att få skiljedomen verkställbar i Sverige.

Nu har Svea hovrätt kommit fram till att skiljedomarna meddelade den 13 december 2019 och den 20 maj 2020 i London, ”i tvist mellan Claasen Marine B.V. och Oscar Engelbert erkänns och får verkställas i Sverige som en svensk domstols lagakraftägande dom”. 

Oscar Engelbert ska även betala Claasen Marines rättegångskostnader om 9 000 euro respektive 4 500 euro jämte ränta.

Skiljeklausul

Av domarna framgår det att Oscar Engelbert har förelagts att yttra sig över ansökan om verkställighet i Sverige men har inte återkopplat till domstolen.

”Oscar Engelbert har inte svarat på ansökan och har därmed inte anfört någon omständighet som kan utgöra hinder mot att skiljedomen erkänns och verkställs. Det har inte heller på annat sätt framkommit att det finns något sådant hinder. Claasen Marines talan ska därför bifallas”, framgår det av domen. 

Fordringsbråket mellan yachtbolaget och Oscar Engelbert handlar dels om ett avtal som ingicks den 5 december 2016 som innehöll en skiljeklausul. Enligt avtalet skulle yacht-bolaget producera ”designspecifikationer för en segelbåt” och för detta skulle Oscar Engelbert betala en överenskommen summa. När Yacht-bolaget inte fick betalt påkallade bolaget skiljeförfarande den 27 september 2018.

Den första skiljedomen

Av den första skiljedomen framgår det att den skräddarsydda segelbåten, schoonern, skulle vara 55 meter lång. Färdigbyggd skulle den kosta 26,2 miljoner euro, motsvarande 282 miljoner kronor. Oscar Engelbert drog sig sedermera ur avtalet i förtid men för ”designspecifikationerna” fakturerades han ändå.

När de aktuella två fakturorna inte blev betalda gick dessa vidare till ett inkassobolag. Till Inkassobolaget har Oscar Engelbert skrivit att fordran är inkorrekt och att han inte beställt dessa tjänster. Vidare står det att en av hans bolag har beställt vissa tjänster men har ännu inte sett några resultat på det färdiga arbetat. Han bestrider därmed fordran och skriver att hans advokat kommer att kontakta fordringsägaren.

Yacht-bolaget som, själva inte fått tag på Oscar Engelbert, svarar inkassobolaget att fordran kvarstår då avtalet var underskrivet personligen av Oscar Engelbert och att leveransen av vad yacht-bolaget skulle leverera har skett. Vidare skriver bolaget att man har noterat att Oscar Engelbert bett bolaget att skicka fakturorna till Oscar Engelbert AB, men dessa har ändå inte blivit betalda.

Oscar Engelbert – svår att nå

Oscar Engelbert har, enligt ansökan, blivit underrättad om skiljeförfarandet men valt att inte delta. Efter skiljedomen har alltså bolaget och dess advokater inte heller fått tag på honom.

”Det finns indikationer på att Motparten försöker undandra sig betalningsansvar i enlighet med Skiljedomen. Sökanden hemställer därför om att hovrätten är aktiv i delgivningsförsöken av Motparten”, skriver ombuden Johan Modin och Christina Johansson.

Av den första skiljedomen framgår det att bolaget försökt att skicka flera rekommenderade brev till Oscar Engelbert men att dessa har skickats tillbaka. Bolaget har även försökt att nå honom ett flertal gånger via mejl utan att lyckas. Man konstaterar även att mejlen inte studsat.

Skiljedomstolen har tittat på det enda försvar de har från Oscar Engelbert, vilket är svaret till inkassobolaget. Domstolen har konstaterat att det är Oscar Engelbert som ska ses som köpare av tjänsterna även om han hävdar i ett mejl att det är ett av bolagen som är uppdragsgivaren.

Skiljedomstolen gick heller inte på Oscar Engelberts uppgifter om att yacht-bolaget aldrig levererade det överenskomna arbetet. Enligt Yacht-bolaget levererades detta under ett möte den 23 mars 2017, vilket domstolen slår fast är korrekt.

Kostnaderna

Skiljedomstolen har konstaterat att båda fakturorna som tillsammans uppgår till drygt 84 000 euro, motsvarande 891 000 kronor, samt ombudskostnader och kostnader för skiljeförfarandet plus ränta och rättegångskostnader ska betalas av Oscar Engelbert.

När målet nått Svea hovrätt har summan alltså kommit upp till 95 000 euro, motsvarande drygt 1 miljon kronor. 

Den andra skiljedomen rör rättegångskostnader i domstolen i London, totalt 15 000 pund, motsvarande cirka 175 000 kronor.

Oscar Engelbert  har nu fram till den 26 maj på sig att överklaga Svea hovrätts beslut.

Dagens Juridik har sökt Claasen Marines ombud i Sverige samt Oscar Engelbert för kommentar på Svea hovrätts beslut.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
skiljedom1
skiljedom2
svea-beslut1-engelbert
beslut-engelbert1

Dela sidan:
Skriv ut: