Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Wesc förvärvar Rosenqvist Entreprenad för 245,6 miljoner kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-04-07 08:39
Foto: Anders Wiklund / TT

Det tidigare modeförtaget Wesc förvärvar nu Rosenqvist Entreprenad och fortsätter därmed sin transformationsresa mot att ändra verksamhetsinriktning.

Wesc, som den 22 mars 2021 aviserade om föreslagen verksamhetsförändring och namnbyte till Vestum, har ingått villkorat avtal avseende förvärv av Rosenqvist Entreprenad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet sker genom att bolaget förvärvar samtliga utestående aktier i Rosenqvist Entreprenad mot en köpeskilling om 245,6 miljoner kronor, vilken ska erläggas enligt följande: 152,4 miljoner kronor genom kontant betalning och 93,2 miljoner kronor genom betalning mot revers som därefter kvittas mot 10 000 000 aktier i bolaget genom kvittningsemissionen

Fjärde förvärvet på kort tid

Detta är Wescs fjärde villkorade förvärv sedan aviseringen den 22 mars 2021 och därmed fortsätter arbetet att förvärva specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader.  Samtliga fyra företagsförvärv är Rosenqvist Entreprenad, Skandinaviska Områdesskydd med systerbolaget Kenit Produkt samt Sanera Stockholm.

Wesc är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Wesc föreslår att Anders Rosenqvist, ägare till Rosenqvist Gruppen som i sin tur överlåter aktierna i Rosenqvist Entreprenad, väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman i bolaget planerad till den 20 maj 2021.

För räkenskapsåret 2020 var Rosenqvist Entreprenads konsoliderade nettoomsättning 376 miljoner kronor och justerad EBITA 29,2 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,8 procent. 

Rosenqvist Entreprenad har totalt 63 anställda.

Breddar kompetensen

– I samband med den avsedda verksamhetsförändringen och namnbytet till Vestum är jag glad att presentera att bolaget ingått ett villkorat avtal om att förvärva Rosenqvist Entreprenad. Med värdefull hjälp från Conny Ryk med team fortsätter Bolaget att leverera på strategin att skapa en ledande förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader. Anders Rosenqvist har byggt ett fantastiskt bolag inom infrastrukturentreprenader och är en kvalitetsleverantör i branschen. Med Anders som ny föreslagen styrelseledamot i Bolaget breddar vi kompetensen ytterligare samtidigt som vi stärker koncernen med ett specialistbolag inom infrastruktur. Detta förvärv är av betydande storlek och skapar ett stabilt fundament för fortsatt expansion inom mark och anläggning mot infrastruktur, säger Per Åhlgren, styrelseordförande i Wesc.

Aktieägare

Bolagets största aktieägare, efter bildande av den nya koncernen samt genomförande av de fyra företagsförvärven jämte de föreslagna emissionerna blir Ryk Group med ett aktieinnehav om 25,7 procent. 

Befintliga aktieägare i bolaget kommer efter genomförande av transaktionen att ha ett aktieinnehav om cirka 20,5 procent. Transaktionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 81,8 procent.

Aktieägare motsvarande 50,04 procent av det totala antalet röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för förslagen på årsstämman.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen


Dela sidan:
Skriv ut: