Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vitrolife tillförs 3,6 miljarder kronor efter en riktad nyemission

Nyheter
Publicerad: 2021-07-09 07:49
Thomas Axelsson, vd för Vitrolife.

Bure Equity, Fjärde AP-fonden och AMF är tre av 50 svenska och internationella institutionella investerare som investerar i Vitrolife nyemission.

Vitrolife har beslutat om en riktad nyemission av 9 645 303 aktier till en teckningskurs om 368,92 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansiera ett förvärv

Vitrolife offentliggjorde igår att man ingått avtal om att förvärva företaget Igenomix och Vitrolife avser att delfinansiera detta förvärv med likviden från den riktade nyemissionen. 

Nyemissionen har tecknats av cirka 50 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland William Demant Invest A/S, Bure Equity AB, Fjärde AP-fonden och AMF.

”Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt”, framgår det av pressmeddelandet. 

Utspädningseffekt

Den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,2 procent baserat på det totala antalet aktier i Vitrolife efter den riktade nyemissionen. Efter den planerade apportemissionen som kommer ske i samband med att det annonserade förvärvet av Igenomix genomförs så kommer ytterligare 17 251 312 aktier att emitteras och totalt antal aktier kommer därefter således uppgå till 135 447 190.

SEB har varit finansiell rådgivare till Vitrolife i den riktade nyemissionen.


Dela sidan:
Skriv ut: